Ταυτότητα του LPI:

Το LPI δημιουργήθηκε επίσημα ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον Καναδά, στις 25 Οκτωβρίου 1999. Έχει επιχειρησιακό κέντρο στο Τορόντο του Καναδά καθώς και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο.
Το LPI συγκεντρώνει μια αφοσιωμένη κοινότητα επιχειρήσεων, επαγγελματιών, εκπαιδευτικών οργανισμών και εθελοντών για την επίτευξη των προγραμμάτων του. Το LPI είναι αναγνωρισμένο παγκοσμίως ως ο κορυφαίος οργανισμός που υποστηρίζει και βοηθά στην επαγγελματική χρήση του Linux και του Open Source. Οι πρότυπες πιστοποιήσεις του LPI πραγματοποιούνται σε χιλιάδες μέρη σε όλο τον κόσμο, σε διάφορες γλώσσες.

Η αποστολή του LPI:

Η παροχή δυνατοτήτων οικονομικής και δημιουργικής ανάπτυξης για όλους, μέσω της καθιέρωσης της πιστοποίησης ανοικτού λογισμικού και δεξιοτήτων ως καθολικά προσβάσιμη.

Το όραμα του LPI:

Η παγκόσμια πρωτοπορία, η καθοδήγηση και τα πρότυπα δεξιοτήτων για όποιον επιζητεί μια καριέρα στο Linux και στις τεχνολογίες Open Source. Πρόσθετα, η επίτευξη τεχνολογικής ελευθερίας των ανθρώπων και η βελτίωση της ποιότητα ζωής των πληθυσμών σε όλο τον κόσμο.

Το μέλλον είναι ανοιχτό.