Ανανέωση Ιστοτόπου

Το LPI Western Balkans (LPI Greece) ανταποκρινόμενο στο συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για τις πιστοποίησες LPI στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και των εκπαιδευτικών οργανισμών, για την περαιτέρω προώθηση της πιστοποίησης σε όλη τη περιοχή, προχώρησε στην ανανέωση της ιστοσελίδας του.

Ευελπιστούμε ότι η νέα μορφή και διάταξη θα είναι εύχρηστη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν εύκολα και γρήγορα να ενημερωθούν για όποιο θέμα ενδιαφέρονται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το LPI και το Western Balkans, αλλά και τις πιστοποίησες LPI, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0