Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό

Το LPI είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει τον ακόλουθο κατάλογο δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού για αυτοδιδασκαλία. Αυτοί οι πόροι δημιουργήθηκαν από το δίκτυο υποστηρικτών μας και είναι ελεύθεροι στο κοινό.

* ο κατάλογος ενημερώνεται συνεχώς καθώς διατίθεται περισσότερο υλικό

Linux Essentials

DevOps Tools Engineer

  • Σύντομα…

LPIC-1

LPIC-2

LPIC-3 – 300

  • Σύντομα…

LPIC-3 – 303

  • Σύντομα…

LPIC-3 – 304


Τρίτες Πηγές

  • LPI Certification in a Nutshell v.3 (2010): Καλύπτει την πιστοποίηση LPIC-1 (101 & 102) | Εκδόσεις: O’ Reilly | Συγγραφείς: Bruno Pessanha, James Stanger, Adam Haeder, Stephen Schneiter