Πιστοποίηση δεξιοτήτων

Το LPI έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου προτύπου για την πιστοποίηση γνώσεων στο Linux. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα πιστοποίησης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις και των επαγγελματιών πληροφορικής και των επιχειρήσεων ή οργανισμών που θα τους απασχολούν. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουμε υιοθετήσει μια ανοικτή, αυστηρή και συμβουλευτική διαδικασία ανάπτυξης, η οποία χρησιμοποιεί τόσο εθελοντές όσο και κανονικό προσωπικό. Η διαδικασία ανάπτυξης που χρησιμοποιούμε είναι ευρέως αναγνωρισμένη, εγκρίθηκε και έχει ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις των ανεξάρτητων αρχών πιστοποίησης.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης του LPI είναι:

 • Σχεδιασμένο από την παγκόσμια κοινότητα επαγγελματιών, εθελοντών και εκπαιδευτών Linux
 • Πρόκληση, καθώς εάν κάποιος δε γνωρίζει το αντικείμενο, δεν μπορεί να επιτύχει
 • Προσβάσιμο σε χιλιάδες εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο ή σε ειδικές εκδηλώσεις
 • Υψηλής ποιότητας, αφού βασίζεται στη συμβολή πολλών ειδικών του Linux και χρησιμοποιεί αναγνωρισμένες ψυχομετρικές διαδικασίες
 • Ουδέτερο από διανομές, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται επαλήθευση των γνώσεων σχετικά με οποιοδήποτε σύστημα Linux
 • Σχετικό λόγω του ότι γίνεται συνεχής και εκτεταμένη έρευνα, για να καθοριστούν οι ικανότητες που χρειάζεται να εξεταστούν
 • Ανεξάρτητο από προμηθευτές εκπαιδευτικού υλικού, διότι δίνει πολλούς εναλλακτικούς τρόπους για την προετοιμασία για τις εξετάσεις
 • Υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από έναν μεγάλο αριθμό εταιρειών και έργων με αντικείμενο το Linux
 • Μια πιστοποίηση για την οποία η κοινότητα Linux μπορεί να είναι περήφανη

LPI Linux Essentials

 • Τι: Ικανότητα χρήσης βασικού επεξεργαστή γραμμής εντολών και κατανόησης των διαδικασιών, προγραμμάτων και στοιχείων του Λειτουργικού Συστήματος Linux.
 • Πώς: Περάστε την εξέταση LPI 010: 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε 60 λεπτά.
 • Κόστος: 110$ (1 εξέταση, η πιστοποίηση δε λήγει). Η τιμή μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή.

LPI DevOps Tools Engineer

 • Τι: Επαγγελματική γνώση των τομέων που σχετίζονται με το DevOps, όπως η Μηχανική και Αρχιτεκτονική Λογισμικού, η Ανάπτυξη Container και Διακομιστών, η Διαχείριση Ρυθμίσεων και η Παρακολούθηση.
 • Πώς: Περάστε την εξέταση LPI 701: 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών σε 90 λεπτά.
 • Κόστος: 200$ (1 εξέταση, η πιστοποίηση ισχύει για 5 χρόνια). Η τιμή μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή.

Σειρά LPIC

LPIC-1 Certified Linux Administrator

 • Τι: Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών συντήρησης με τη γραμμή εντολών, εγκατάσταση και διαμόρφωση ενός υπολογιστή με Linux και ικανότητα ρύθμισης των βασικών στοιχείων δικτύου.
 • Πώς: Περάστε τις εξετάσεις LPI 101 και 102: κάθε εξέταση έχει 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών σε 90 λεπτά.
 • Κόστος: 200$ ανά εξέταση (2 εξετάσεις, η πιστοποίηση ισχύει για 5 χρόνια). Η τιμή μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή.

LPIC-2 Certified Linux Engineer

 • Τι: Ικανότητα διαχείρισης μικρών έως μεσαίων μικτών δικτύων.
 • Πώς: Περάστε τις εξετάσεις LPI 201 και 202: κάθε εξέταση έχει 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών σε 90 λεπτά. Πρέπει επίσης να έχετε ενεργή πιστοποίηση LPIC-1.
 • Κόστος: 200$ ανά εξέταση (2 εξετάσεις, η πιστοποίηση ισχύει για 5 χρόνια). Η τιμή μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή.

LPIC-3 300: Linux Enterprise Professional
Mixed Environment

 • Τι: Ικανότητα ενσωμάτωσης υπηρεσιών Linux σε ένα εταιρικό μικτό περιβάλλον.
 • Πώς: Περάστε την εξέταση LPI 300: 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών σε 90 λεπτά. Πρέπει επίσης να έχετε ενεργή πιστοποίηση LPIC-2.
 • Κόστος: 200$ ανά εξέταση (1 εξέταση, η πιστοποίηση ισχύει για 5 χρόνια). Η τιμή μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή.

LPIC-3 303: Linux Enterprise Professional
Security

 • Τι: Ικανότητα υλοποίησης εργασιών ασφαλείας και βελτίωση της προστασίας των διακομιστών που βασίζονται σε Linux, τις υπηρεσίες και τα δίκτυα σε εταιρικό περιβάλλον.
 • Πώς: Περάστε την εξέταση LPI 303: 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών σε 90 λεπτά. Πρέπει επίσης να έχετε ενεργή πιστοποίηση LPIC-2
 • Κόστος: 200$ ανά εξέταση (1 εξέταση, η πιστοποίηση ισχύει για 5 χρόνια). Η τιμή μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή.

LPIC-3 304: Linux Enterprise Professional
Virtualization and High Availability

 • Τι: Ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικών εγκαταστάσεων virtualization και υψηλής διαθεσιμότητας σε τεχνολογίες βασισμένες σε Linux.
 • Πώς: Περάστε την εξέταση LPI 304: 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών σε 90 λεπτά. Πρέπει επίσης να έχετε ενεργή πιστοποίηση LPIC-2
 • Κόστος: 200$ ανά εξέταση (1 εξέταση, η πιστοποίηση ισχύει για 5 χρόνια). Η τιμή μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή.