Ενημέρωση Ιστοτόπου

Το LPI Greece ανταποκρινόμενο στο συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για την πιστοποίηση LPIC στην Ελλάδα αλλά και των εκπαιδευτικών οργανισμών για την περαιτέρω προώθηση της πιστοποίησης σε όλη τη χώρα, ενημέρωσε τον ιστότοπό του προσθέτοντας την ιστοσελίδα Συχνών Ερωτήσεων και των απαντήσεών τους καθώς και τα προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας που προσφέρονται από το LPI.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το LPI, το LPI Greece αλλά και την πιστοποίηση LPIC μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0