Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν όλο και περισσότερο πρακτικές DevOps για τη βελτιστοποίηση της καθημερινής διαχείρισης συστημάτων και εργασιών ανάπτυξης λογισμικού. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις σε διάφορες βιομηχανίες προσλαμβάνουν επαγγελματίες πληροφορικής, που μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά DevOps για να μειώσουν το χρόνο παράδοσης και να βελτιώσουν την ποιότητα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων λογισμικού.

Για να καλύψει αυτή την αυξανόμενη ανάγκη για ειδικευμένους επαγγελματίες, το LPI ανέπτυξε την πιστοποίηση DevOps Tools Engineer, η οποία επαληθεύει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση των εργαλείων που ενισχύουν τη συνεργασία σε ροές εργασίας σε όλο το φάσμα διαχείρισης συστήματος και ανάπτυξης λογισμικού.

Για την ανάπτυξη της πιστοποίησης DevOps Tools Engine Engineer, το LPI εξέτασε το τοπίο των εργαλείων DevOps και όρισε ένα σύνολο βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται την εφαρμογή DevOps. Ως εκ τούτου, η εξέταση πιστοποίησης επικεντρώνεται στις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχημένη εργασία σε ένα περιβάλλον DevOps, εστιάζοντας στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση των πιο γνωστών εργαλείων DevOps. Το αποτέλεσμα είναι μια πιστοποίηση που καλύπτει τη διασταύρωση μεταξύ των τομέων ανάπτυξης και λειτουργίας, καθιστώντας την κατάλληλη για όλους τους επαγγελματίες της πληροφορικής που εργάζονται στον τομέα DevOps.

Τρέχουσα έκδοση: 1.0 (Κωδικός εξέτασης 701-100)

Προϋποθέσεις: Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για αυτήν την πιστοποίηση

Απαιτήσεις: Επιτυχία στην εξέταση DevOps Tools Engineer

Περίοδος ισχύος: 5 έτη

Για να λάβει την πιστοποίηση Linux Professional Institute DevOps Tools Engineer, ο υποψήφιος πρέπει να:

 • έχει επαγγελματική γνώση των τομέων που σχετίζονται με το DevOps, όπως η Μηχανική και Αρχιτεκτονική Λογισμικού, η Ανάπτυξη Container και Διακομιστών, η Διαχείριση Ρυθμίσεων και η Παρακολούθηση,
 • έχει επάρκεια σε γνωστές δωρεάν και ανοικτού κώδικα εφαρμογές όπως τα Docker, Vagrant, Ansible, Puppet, Git και Jenkins.

 

Οι δεξιότητες σε εργαλεία DevOps ενισχύουν πολλούς ρόλους εργασίας, όπως

Προγραμματιστές

Front End Web

Back End Web

Java

Python

PHP

Mobile

SQL

Embedded Systems

Engineer/Developer

Διαχειριστές

Cloud Architect

Database Administrator

Big Data Architect

Network or Server Virtualization Specialist

Systems Analyst

Μηχανικοί

Development Team Lead

Operations Team Lead

Quality Assurance/Quality Control Specialist

Cloud Architect

Software Architect

Microsoft Systems Engineer

Network Administrator

Information Security Specialist


 

Η πιστοποίηση DevOps Tools Engineer επικυρώνει μια αποδεδειγμένη κατανόηση των ακόλουθων θεμάτων:

 • επαγγελματική γνώση
  • Σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσίες cloud.
  • Πώς τα εργαλεία υποστηρίζουν τη συνεργασία DevOps.
 • εφαρμογή γνώσεων
  • Ρύθμιση ροών συνεχούς ενσωμάτωσης και παράδοσης.
  • Δημιουργία, ανάπτυξη και ενορχήστρωση container εφαρμογών.
  • Αυτοματοποίηση της διαμόρφωσης και παραμετροποίησης συστημάτων.
  • Δημιουργία εικόνων συστήματος του συστήματος και εκτέλεσή τους τοπικά και στο Cloud.
  • Παρακολούθηση εφαρμογών και instances.
  • Διαχείριση, συλλογή και ανάλυση δεδομένων καταγραφής.
  • Χρήση διαχείρισης πηγαίου κώδικα και ελέγχου έκδοσης.