Η πιστοποίηση LPIC-3 είναι το αποκορύφωμα του πολυεπίπεδου προγράμματος πιστοποίησης LPI

Το επίπεδο LPIC-3 έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες Linux και αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής πιστοποίησης Linux, ουδέτερης διανομής, στον κλάδο. Τρεις ξεχωριστές πιστοποιήσεις LPIC-3 είναι διαθέσιμες. Η απόκτηση οποιασδήποτε από τις τρεις εξετάσεις χορηγεί την πιστοποίηση LPIC-3 για αυτή την ειδικότητα.

Η πιστοποίηση LPIC-3 300: Mixed Environment καλύπτει τη διαχείριση συστημάτων Linux σε επίπεδο επιχείρησης σε ένα μεικτό περιβάλλον.

Τρέχουσα έκδοση: 1.0 (Κωδικός εξέτασης 300-100)

Προϋποθέσεις: Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μία ενεργή πιστοποίηση LPIC-2 για να λάβει την πιστοποίηση LPIC-3, αλλά οι εξετάσεις LPIC-2 και LPIC-3 μπορούν να πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά

Απαιτήσεις: Επιτυχία στην εξέταση 300

Περίοδος ισχύος: 5 έτη

Για να λάβετε την πιστοποίηση LPIC-3 300: Mixed Environment, θα πρέπει να έχετε λάβει την πιστοποίηση LPIC-2 και να περάσετε την εξέταση 300

Οι στόχοι των εξετάσεων σας δείχνουν ποια θέματα μπορείτε να περιμένετε να βρείτε στις εξετάσεις, καθώς και τη σχετική βαρύτητα αυτών των θεμάτων. Ανεξάρτητα από το υλικό που θα επιλέξετε ώστε να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις LPI, η μελέτη των στόχων των εξετάσεων θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της προετοιμασίας.

Θέματα Εξέτασης 300 του LPIC-3

  • OpenLDAP Configuration
  • OpenLDAP as an Authentication Backend
  • Samba Basics
  • Samba Share Configuration
  • Samba User and Group Management
  • Samba Domain Integration
  • Samba Name Services
  • Working with Linux and Windows Clients