Η πιστοποίηση LPIC-3 είναι το αποκορύφωμα του πολυεπίπεδου προγράμματος πιστοποίησης LPI

Το επίπεδο LPIC-3 έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες Linux και αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής πιστοποίησης Linux, ουδέτερης διανομής, στον κλάδο. Τρεις ξεχωριστές πιστοποιήσεις LPIC-3 είναι διαθέσιμες. Η απόκτηση οποιασδήποτε από τις τρεις εξετάσεις χορηγεί την πιστοποίηση LPIC-3 για αυτή την ειδικότητα.

Η πιστοποίηση LPIC-3 300: Mixed Environment καλύπτει τη διαχείριση συστημάτων Linux σε επίπεδο επιχείρησης σε ένα μεικτό περιβάλλον.

Τρέχουσα έκδοση: 1.0 (Κωδικός εξέτασης 300-100)

Προϋποθέσεις: Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μία ενεργή πιστοποίηση LPIC-2 για να λάβει την πιστοποίηση LPIC-3, αλλά οι εξετάσεις LPIC-2 και LPIC-3 μπορούν να πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά

Απαιτήσεις: Επιτυχία στην εξέταση 300

Περίοδος ισχύος: 5 έτη

Για να λάβετε την πιστοποίηση LPIC-3 300: Mixed Environment, θα πρέπει να έχετε λάβει την πιστοποίηση LPIC-2 και να περάσετε την εξέταση 300

Στο LPI έχουμε αφαιρέσει τις εικασίες από το τι είναι στην εξέταση. Οι στόχοι των εξετάσεων σας δείχνουν ποια θέματα μπορείτε να περιμένετε να βρείτε στις εξετάσεις, καθώς και τη σχετική σημασία αυτών των θεμάτων. Ανεξάρτητα από τις πηγές μελέτης που θα επιλέξετε ώστε να προετοιμάσετε για τις εξετάσεις LPI, η εξέταση των στόχων των εξετάσεων θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα κάθε σχεδίου μελέτης.

Θέματα Εξέτασης 300 του LPIC-3

  • OpenLDAP Configuration
  • OpenLDAP as an Authentication Backend
  • Samba Basics
  • Samba Share Configuration
  • Samba User and Group Management
  • Samba Domain Integration
  • Samba Name Services
  • Working with Linux and Windows Clients