Η μεγαλύτερη και πιο αναγνωρισμένη πιστοποίηση Linux στον κόσμο

Το επίπεδο LPIC-1 είναι η πρώτη πιστοποίηση στο επαγγελματικό πρόγραμμα πιστοποίησης Linux του LPI. Το LPIC-1 θα επικυρώσει την ικανότητα του υποψηφίου να εκτελέσει εργασίες συντήρησης στη γραμμή εντολών, να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει έναν υπολογιστή με Linux και να ρυθμίσει τη βασική δικτύωση.

Το επίπεδο LPIC-1 έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα έρευνα και να επικυρώνει την ικανότητα του υποψηφίου στη διαχείριση ενός συστήματος στον πραγματικό κόσμο. Οι στόχοι συνδέονται με επαγγελματικές δεξιότητες του πραγματικού κόσμου, οι οποίες καθορίζονται μέσω ανάλυσης των καθηκόντων εργασίας κατά την εξέλιξη των εξετάσεων.

Τρέχουσα έκδοση: 4.0 (Κωδικοί εξετάσεων 101-400 και 102-400)

Προϋποθέσεις: Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για αυτήν την πιστοποίηση

Απαιτήσεις: Επιτυχία στις εξετάσεις 101 και 102

Περίοδος ισχύος: 5 έτη

Για να λάβει την πιστοποίηση LPIC-1, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να:

 • κατανοήσει την αρχιτεκτονική ενός συστήματος Linux,
 • εγκαταστήσει και διατηρήσει ένα σταθμό εργασίας Linux, συμπεριλαμβανομένου του X11, και εγκατάστασής του ως πελάτη σε δίκτυο,
 • εργάζεται στη γραμμή εντολών του Linux, συμπεριλαμβανομένων των κοινών εντολών GNU και Unix,
 • χειρίζεται αρχεία και δικαιώματα πρόσβασης, καθώς και την ασφάλεια του συστήματος και
 • εκτελεί εύκολες εργασίες συντήρησης: βοήθεια προς τους χρήστες, προσθήκη χρηστών σε ένα μεγαλύτερο σύστημα, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά, τερματισμό και επανεκκίνηση.

Για να λάβετε την πιστοποίηση LPIC-1, θα πρέπει να περάσετε τις εξετάσεις 101 και 102

Οι στόχοι των εξετάσεων σας δείχνουν ποια θέματα μπορείτε να περιμένετε να βρείτε στις εξετάσεις, καθώς και τη σχετική βαρύτητα αυτών των θεμάτων. Ανεξάρτητα από το υλικό που θα επιλέξετε ώστε να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις LPI, η μελέτη των στόχων των εξετάσεων θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της προετοιμασίας.

Θέματα Εξέτασης 101 του LPIC-1

 • System Architecture
 • Linux Installation and Package Management
 • GNU and Unix Commands
 • Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

Θέματα Εξέτασης 102 του LPIC-1

 • Shells, Scripting and Data Management
 • Interfaces and Desktops
 • Administrative Tasks
 • Essential System Services
 • Networking Fundamentals
 • Security