Διάθεση Ύλης Μελέτης LPIC-1

Το LPI Greece εργάζεται διαρκώς για την προώθηση του επαγγελματισμού στο GNU/Linux στην Ελλάδα. Ένας από τους πυλώνες της διάδοσης αυτής είναι η τοπικοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που είναι απαραίτητο για την προετοιμασία των υποψηφίων για τις πιστοποιήσεις LPIC. Το LPI Greece ανακοινώνει τη διάθεση της ύλης μελέτης για τις εξετάσεις της πιστοποίησης LPIC-1 στα Ελληνικά. Η ύλη είναι διαθέσιμη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του LPI Greece για όποιον επιθυμεί να μελετήσει αναλυτικά το αντικείμενο των εξετάσεων 101 και 102. Καλό διάβασμα!

0