Μικρό Ιστορικό:

Τον Οκτώβριο του 2010 το Linux Professional Institute [https://www.lpi.org] ξεκίνησε να συνεργάζεται με την Ελληνική Ένωση Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού (GreekLUG) [https://www.greeklug.gr], δημιουργώντας το Master Affiliate LPI Greece [https://www.lpi.org.gr] στην Ελλάδα.

lpi ma greece

Σταδιακά τα επόμενη έτη το LPI Greece ανέλαβε την προώθηση των πιστοποιήσεων LPI στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.
Από το 2018 το LPI Greece μετονομάστηκε σε LPI Western Balkans [https://www.lpiwb.eu] ώστε το όνομά του να αντικατοπτρίζει την περιοχή δράσης του Affiliate.