Μπράβο Βρεταννία! Κέρδος και γνώση σε ένα!

του Jon «Maddog» Hall, προέδρου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Linux International και πρωτοπόρο στο χώρο του GNU/Linux παγκοσμίως

Το άρθρο αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του κυρίου Hall καθώς και του υπεύθυνου επικοινωνίας του Linux Professional Institute, Scott Lamberton.

Πρόσφατα έγραψα για το εαν κάποιος χρειάζεται ένα πτυχίο πανεπιστημίου για να βρεί μια δουλειά στην επιστήμη των υπολογιστών. Η γνώμη μου είναι οτι παρ’ όλο που ένα πτυχίο πανεπιστημίου είναι καλό να υπάρχει, δεν είναι υποχρεωτικό σε πολλές περιοχές της βιομηχανίας ΙΤ και σίγουρα υπάρχουν πολλοί αρκετά καλοί προγραμματιστές και διαχειριστές συστημάτων που έχουν συμβάλλει στη βιομηχανία οι οποίοι δεν έλαβαν ποτέ ένα ανώτερο δίπλωμα.

Από την άλλη, πρέπει ένας άνθρωπος να αποκτήσει γνώση και για να προσληφθεί σε αυτή την “πρώτη δουλειά” χωρίς πτυχίο ή άλλη πιστοποίηση (όπως αυτή που προσφέρεται από το Linux Professional Institute) το να αποδείξει οτι κατέχει το αντικείμενο είναι μερικές φορές πολύ δύσκολο.

Μια μέθοδος μάθησης η οποία (δυστυχώς) δεν είναι τόσο δημοφιλής σε κάποιες χώρες όπως σε άλλες, είναι αυτή του προγράμματος μαθητείας (apprenticeship).

 

Θεσπισμένη στην Αγγλία από το 1563 είναι μια εναλλακτική μέθοδος μάθησης και σήμερα υπάρχει ένα πολύ ενεργό, υποστηριζόμενο από την κυβέρνηση πρόγραμμα μαθητείας (http://www.apprenticeships.org.uk) το οποίο βοηθά στην εκπαίδευση ανθρώπους από πολλούς τομείς.

Σε αυτό το πρόγραμμα μαθητείας, εταιρείες προσλαμβάνουν τους μαθητευόμενους και τους δίνουν ένα μισθό. Σε γενικές γραμμές ο μισθός για 16χρονους-18χρονους μαθητευόμενους πρέπει να είναι τουλάχιστον ο εθνικός μισθός μαθητευόμενου του ΗΒ (16-18 στις £2.50 ή 4.05 USD ανα ώρα) ή o εθνικός ελάχιστος μισθός ΗΒ για ανθρώπους που είναι 19 ετών και μεγαλύτεροι.

Ο μαθητευόμενος δουλεύει το λιγότερο 16 ώρες την εβδομάδα, αλλά το ωράριό του μπορεί να φτάσει και τις 30 ώρες την εβδομάδα. Έπειτα μπορούν να πάρουν μια πιο επίσημη εκπαίδευση από ένα σχολείο ή πιθανόν, διαδικτυακά. Ο μαθητευόμενος συχνά μαθαίνει διπλά, τη μια από το πιο  έμπειρο από αυτόν προσωπικό της εταιρείας και την άλλη από την επίσημη εκπαίδευση που του προσφέρεται.

Κάνοντας τον πολλαπλασιασμό βάσει των παραπάνω στοιχείων, ο συνολικός μισθός για ένα μαθητευόμενο είναι περίπου £170 (275 USD) την εβδομάδα. Αυτό το ποσό μπορεί να φαίνεται λίγο, αλλά ο μαθητευόμενος ξοδεύει μέρος του χρόνου του, για να μαθαίνει ταυτόχρονα και σε ανεπίσημο εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσω του εργοδότη και σε επίσημο εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσω των κολλεγίων, ιδιωτικών εταιρειών ή άλλων τυπικών οργανισμών εκπαίδευσης. Σε άλλες περιπτώσεις ένας φοιτητής που πηγαίνει στο πανεπιστήμιο μπορεί να πρέπει να κάνει μια μερικής απασχόλησης δουλειά σε ένα πεδίο το οποίο δεν είναι στις προτεραιότητες των στόχων του και να πληρωθεί με ακόμα μικρότερους μισθούς, ενώ δε πρόκειται να μάθει κάτι που θα τον βοηθήσει στο επιθυμητό τομέα. Με ένα πρόγραμμα μαθητείας, κάποιος εργάζεται στο πεδίο επιλογής του και πληρώνεται ταυτόχρονα.

Η μαθητεία μπορεί να πάρει από ένα μέχρι και τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί. Αυτό εξαρτάται κυρίως από τις ώρες εβδομαδιαίας εκπαίδευσης.

Η τυπική εκπαίδευση επιδοτείται από την κυβέρνηση, είτε 100% για 16-18 χρονους μαθητευόμενους εως 50% για ανθρώπους μεταξύ 19-24 και μικρότερα ποσά για άλλους που είναι μεγαλύτεροι από 24, ανάλογα με την περίπτωση.

Πρόσφατα, ένας από τους συνεργάτης του LPI, η TDM Open Source Software Services Company (http://www.tdm.info) ήλθε σε επικοινωνία με το πρόγραμμα μαθητείας ICT που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του ΗΒ και πρότεινε οτι με τη χρήση μεθόδων e-Learning και mentoring η TDM θα μπορούσε να αναπτύξει ικανότητες στους εργαζόμενους όχι μόνο γύρω από την συντήρηση των συστημάτων βασισμένων σε Linux, αλλά και σε άλλους τομείς που απαιτούνται από ένα επαγγελματία, όπως τα Αγγλικά ή τα Μαθηματικά, λειτουργικές ικανότητες, προσωπική εκπαίδευση και νοητικές δεξιότητες, δικαιώματα και ευθύνες εργαζομένου κ.α. Φυσικά ένας από τους πυλώνες του προγράμματος είναι η υποστήριξη των εξετάσεων πιστοποίησης του LPI.

Η TDM δημιούργησε ένα ξεχωριστό οργανισμό, την TDM Wyre Academy (http://www.wyreacademy.com), για να κάνει το e-learning. Αυτό επιτυγχάνεται με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ όπως:

  • Mahara (ένα open source e-portfolio σύστημα μάθησης και κοινωνικό δίκτυο)
  • TotaraLMS (μια τροποποιημένη έκδοση του Moodle)
  • BigBlueButton (εργαλείο τηλεδιάσκεψης)
  • Xerte Online Toolkits (εργαλεία για σύνταξη και ανάπτυξη διαδραστικών υλικών εκπαίδευσης)
  • LAMP (Νομίζω οτι δε χρειάζεται να σας πω τι είναι αυτό)

Εκπαιδεύοντας Μαθητευόμενους για “Δουλειές Σε Όλο τον Κόσμο”

Η TDM προσφέρει επίσης μια “flat-rate employment service” σε εταιρείες των οποίων η TDM προσλαμβάνει τους μαθητευόμενους και τους αναθέτει εργασία στις εγκαταστάσεις της στο  Worcestershire, ΗΒ, αλλά επικεντρωμένης στα έργα της εταιρείας-πελάτη. Η εταιρεία-πελάτης αναπτύσει ένα πλάνο εργασίας για τον μαθητευόμενο και η TDM συμβουλεύει και καθοδηγεί τους μαθητευόμενους για το πως θα κάνουν την εργασία. Ο πελάτης παραλαμβάνει δουλειά που έγινε καθώς ο μαθητευόμενος μαθαίνει και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις της TDM. Ο μαθητευόμενος παράγει εβδομαδιαίες αναφορές της εργασίας του πάνω στα έργα του πελάτη, ενώ μηνιαίες αναφορές για την πρόοδό του παράγονται από τους συμβούλους (mentors) της TDM. Στο τέλος της μαθητείας, η εταιρεία-πελάτης μπορεί να προσφέρει στον μαθητευόμενο εργασία γνωρίζοντας οτι αυτός έχει αποδείξει τις ικανότητες του να δουλέψει ως απομακρυσμένος “τηλεργαζόμενος”. Συνήθως, η δουλειά που γίνεται απομακρυσμένα αφορά το web design και την απομακρυσμένη διαχείριση συστημάτων.

Τα παραπάνω είναι σε παγκόσμια προσφορά, επομένως ακόμα και εταιρείες εκτός της Αγγλίας μπορούν να εκμεταλλευθούν αυτή την “flat rate apprenticeship”.

Η TDM επίσης προσφέρει στρατολόγηση μαθητευόμενων, κάνοντας έρευνα για εταιρείες που επιθυμούν να προσλάβουν ένα μαθητευόμενο. Από τη στιγμή που η εταιρεία-πελάτης θα πληρώνει για τον μαθητευόμενο κατά τη διάρκεια του χρόνου για την ολοκληρωθείσα εργασία, η TDM ξοδεύει μεγάλο μέρος του χρόνου και της προσπάθειας για να κάνει σίγουρο οτι ο πιθανός μαθητευόμενος έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να είναι επιτυχής.

Με την άυξηση των δαπανών για την εκπαίδευση, και με κάποιους ανθρώπους να έχουν την ανάγκη να κερδίζουν χρήματα ενώ μαθαίνουν το αντικείμενό τους, αυτό το πρόγραμμα μαθητείας είναι κάτι που συμβαδίζει με τους καιρούς μας.

0