Οι πιστοποιήσεις του LPI είναι πέντε. Η εισαγωγικού επιπέδου LPI Linux Essentials,  η σειρά LPIC (LPIC-1, LPIC-2 και LPIC-3) και η DevOps Tools Engineer.

Tο LPI Linux Essentials (PDC) απευθύνεται σε χρήστες που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις βασικές δεξιότητες τους στο Linux και το Open Source, ενώ έχει εφ’ όρου ζωής διάρκεια ισχύος.

Χρησιμεύει ως ιδανικό βήμα για την επαγγελματική πιστοποίηση LPIC που απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων Linux, η οποία έχει πενταετή διάρκεια. Τα επίπεδα LPIC επίσης προϋποθέτουν την λήψη του προηγούμενη επιπέδου, πχ για να λάβει κάποιος την πιστοποίηση LPIC-2 θα πρέπει να έχει ήδη μια ενεργή πιστοποίηση LPIC-1.

Το Πρώτο Επίπεδο LPIC, είναι το LPIC-1 «Certified Linux Administrator» το οποίο χωρίζεται σε δυο Ενότητες, LPI-101 και LPI-102, οι οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται σε διάφορα Θέματα.

 • LPI-101: Θέματα 101, 102, 103, 104
 • LPI-102: Θέματα 105, 106, 107, 108, 109, 110

Η επιτυχία στις εξετάσεις 101 και 102 συνεπάγεται την απόκτηση του LPIC-1.

Το Δεύτερο Επίπεδο LPIC, είναι το LPIC-2 «Certified Linux Engineer» το οποίο χωρίζεται σε δυο Ενότητες, LPI-201 και LPI-202, οι οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται σε διάφορα Θέματα.

 • LPI-201: Θέματα 201, 202, 203, 204, 205, 206
 • LPI-202: Θέματα 207, 208, 209, 210, 211, 212

Για να λάβει κάποιος την πιστοποίηση LPIC-2 θα πρέπει να έχει ήδη μια ενεργή πιστοποίηση LPIC-1. Η επιτυχία στις εξετάσεις 201 και 202 συνεπάγεται την απόκτηση του LPIC-2.

Το Τρίτο Επίπεδο LPIC, είναι το LPIC-3 το οποίο ωστόσο δεν χωρίζεται Ενότητες, όπως τα LPIC-1 και LPIC-2, αλλά σε ξεχωριστές εξετάσεις με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα υπάρχουν διαθέσιμες οι LPI-300 «Linux Enterprise Professional Mixed Environment», LPI-303 «Linux Enterprise Professional Security» και LPI-304 «Linux Enterprise Professional Virtualization and High Availability», οι οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται σε διάφορα Θέματα.

 • LPI-300: Θέματα 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397
 • LPI-303: Θέματα 325, 326, 327, 328
 • LPI-304: Θέματα 330, 334, 335

Για να λάβει κάποιος κάποια πιστοποίηση LPIC-3 θα πρέπει να έχει ήδη μια ενεργή πιστοποίηση LPIC-2. Η επιτυχία σε μία από τις εξετάσεις 300, 303 ή 304 συνεπάγεται την απόκτηση του LPIC-3.

 • Linux Essentials – μία εξέταση
 • DevOps Tools Engineer – μία εξέταση
 • LPIC-1 – δύο εξετάσεις, 101 και 102
 • LPIC-2 – δύο εξετάσεις, 201 και 202
 • LPIC-3 – μία εξέταση ειδικότητας, 300 ή 303 ή 304

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα Σύνοψη των πιστοποιήσεων.

Για να λάβει κάποιος μία πιστοποίηση LPIC θα πρέπει να έχει ήδη μια ενεργή πιστοποίηση του προηγούμενου επιπέδου. Συγκεκριμένα για να λάβει την πιστοποίηση LPIC-2 θα πρέπει να έχει ήδη μια ενεργή πιστοποίηση LPIC-1 και για την πιστοποίηση LPIC-3 θα πρέπει να έχει ήδη μια ενεργή πιστοποίηση LPIC-2.

Η πιστοποίηση LPIC-1 δεν προϋποθέτει κάποιο προηγούμενο επίπεδο.

Επίσης, για την απόκτηση ενός επιπέδου δεν απαιτείται κάποια σειρά λήψης των Ενοτήτων. Για παράδειγμα, για να λάβει κάποιος το επίπεδο LPIC-1, δεν απαιτείται να εξεταστεί πρώτα στο LPI-101 και έπειτα στο LPI-102, αλλά μπορεί να το κάνει με όποια σειρά επιθυμεί.

Η εξέταση Linux Essentials είναι διαθέσιμη για 110$. Όλες οι εξετάσεις LPIC, όπως και η εξέταση για την πιστοποίηση DevOps Tools Engineer διατίθενται για 200$ η κάθε μία.

* Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Οι εξετάσεις προσφέρονται παγκοσμίως μέσω εξεταστικών κέντρων της Pearson VUE. Στην ενότητα LPI της ιστοσελίδας Pearson VUE μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο κέντρο εξετάσεων.

Οι εξετάσεις που παραδίδονται στα εξεταστικά κέντρα Pearson Vue είναι πάντοτε ηλεκτρονικές σε μορφή Computer Based Tests (CBTs).

Η εξέταση Linux Essentials περιέχει 40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ενώ πρέπει να ολοκληρωθεί σε 60 λεπτά.

Η εξέταση DevOps Tools Engineer περιέχει 60 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και συμπλήρωσης, ενώ πρέπει να ολοκληρωθεί σε 90 λεπτά.

Όλες οι εξετάσεις LPIC περιέχουν, η κάθε μία, 60 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και συμπλήρωσης ενώ πρέπει να ολοκληρωθούν σε 90 λεπτά.

Οι ερωτήσεις των εξετάσεων όλων των βαθμίδων είναι κατά πλειοψηφία σε μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Πρόσθετα υπάρχουν ερωτήσεις κρίσεως-συμπλήρωσης κενού.

Δεν υπάρχει ωστόσο στάθμιση δυσκολίας ανάλογα την μορφή ερωτήσεων. Κάποιες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μπορεί να είναι δυσκολότερες από τις πιο πολύπλοκες ερωτήσεις κρίσεως αλλά και το αντίστροφο. Όλες οι ερωτήσεις των διαγωνισμάτων του LPI έχουν περάσει από ψυχομετρική ανάλυση.

Επίσης, όλες οι ερωτήσεις των εξετάσεων ελέγχονται με εμπεριστατωμένες στατιστικές αναλύσεις με στόχο την αξιοπιστία των εξετάσεων.

Από την 1η Απριλίου 2009, όλες οι Ενότητες των εξετάσεων LPIC έχουν τυποποιηθεί με σταθμίσεις των Θεμάτων σε βαρύτητες. Συνολικά κάθε εξέταση έχει 60 βαθμούς βαρύτητας.

Ανεξάρτητα από τη συνολική βαρύτητα, κάθε βαθμολογία εξετάσεων κυμαίνεται μεταξύ 200 και 800. Η βαθμολογία επιτυχίας είναι 500. Ωστόσο, ο αριθμός των σωστών ερωτήσεων που απαιτούνται για να επιτευχθεί μία βαθμολογία 500 ποικίλλει ανάλογα με τη συνολική δυσκολία της συγκεκριμένης εξέτασης που λαμβάνεται.

Ο αριθμός των ερωτήσεων κάθε εξέτασης συνδέεται επίσης με το σύνολο των σταθμίσεων των στόχων της εξέτασης. Με συνολική βαρύτητα 60, η εξέταση θα έχει 60 ερωτήσεις. Για κάθε στάθμιση, θα υπάρχει μία ερώτηση. Για παράδειγμα, εάν ένας στόχος έχει βαρύτητα 4, θα υπάρχουν 4 ερωτήσεις στην εξέταση.

Το LPI Greece έχει θέσει ως έναν από τους κύριους στόχους της παρουσίας του, την προώθηση της πιστοποίησης του LPIC αλλά και της συνοδευόμενης εκπαίδευσης, στο ελληνικό κοινό.

Στα πλαίσια αυτά προχωράμε σε μετάφραση όλου του υλικού στα Ελληνικά. Εάν διαπιστώσετε κάποιον όρο που θα θέλατε να διευκρινιστεί ή πιστεύετε ότι μπορεί να επαναδιατυπωθεί καλύτερα, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Οι πιστοποιήσεις μπορούν να επαληθευτούν στη σελίδα επαλήθευσης πιστοποίησης.

Θα πρέπει να εισαγάγετε το LPI ID και τον κωδικό επαλήθευσης της πιστοποίησης. Μπορείτε να δείτε τον κωδικό εφόσον συνδεθείτε στο LPI προφίλ σας.

Το πιστοποιητικό σας θα αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου μόλις ολοκληρωθεί η πιστοποίηση. Θα πρέπει να περιμένετε έως και 6-8 εβδομάδες για την παράδοση.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι η διεύθυνση αλληλογραφίας στο LPI προφίλ σας είναι ενημερωμένη πριν γράψετε τις εξετάσεις σας.

Το LPI δεν προσφέρει πιστοποιητικά σε PDF για τη σειρά πιστοποίησης LPIC αυτή τη στιγμή. Σχετική δυνατότητα υπάρχει μόνο για το Linux Essentials.

Όχι απαραίτητα. Παρ’ ότι υπάρχει πλειάδα εκπαιδευτικού υλικού προετοιμασίας στα ειδικά βιβλιοπωλεία, υπάρχει επίσης αρκετό πιστοποιημένο υλικό δωρεάν διαθέσιμο στο διαδίκτυο με τη μορφή βίντεο, online μαθημάτων, καθώς και βιβλίων υπό την άδεια GFDL. Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας.